Wednesday, December 29, 2010

POESIS INTERNAŢIONAL - NR. 3

 
ANUL / YEAR I / NR. 1 / 2011. 04.-06.
Articol / Article nr. 27.
Rubrica / Box: Publicaţii / Publications / 2.


2010.12.23.
Autor / Author: Mihai Vieru
Asist.univ. Dr. Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică
Poesis internaţional - NR. 1 - http://almanah-euterpe.blogspot.com/2010/12/poesis-international-nr-3.html

ARTICOL
Asist.univ. Dr.
Mihai Vieru

Dicţionar Stratan

Preview


E uşor de adus aminte genuinul geniu exploziv al lui Ion Stratan. De fiecare dată cînd îl pomeneşti congenerilor şi nu numai, toţi se luminează la faţă de aspectele pregnante de semanţii pe care wit-ul le avea pornind din mintea lui mineralizată, ca o ţîşnire continuă, ca o bucurie în jerbe. Oricît de sobru puteai apărea ca manifestare literară sau critică era greu de potolit măcar un zîmbet de uimire care să te scoată din ternul vremii, din griurile existenţiale în curcubeele stilistice ale limbii române ridicate dincolo de parapetul clişeelor sau al calambururilor ieftine, dincolo de zicerea coţcar rurală, dincolo de băşcălia de autobază sau umorul „animal” uman periferic suburban.
Ion Stratan era o prezenţă benedictă, una poetică. a ratat într-un singur mod. El nu putea fi zen ca beatnicii pe care 80istii lunedisti i-au cultivat. Şi ştiţi ce? Allan Ginsberg se dusese cu mari ploconeli la maestrul şi mentorul său profesorul Mircea Eliade!!! Ca să îl sfătuiască unde să meargă să-şi facă trip-urile psihedelice. Stratan era o prezenţă bonomă, jovială şi excesiv temperamentală. Era o sensibilitate extremă şi un copil mare. De un premiu de 1000 de euro cumpărase papusele cu animale si le facea cadou prietenilor si le boteza împreună cu poeta Letiţia Ilea, soţia sa. Personajul central, totuşi în ultimii ani ai vieţii era nimeni alta decît Blînduţ, cum îi plăcea să o alinte, mama poetului.  Blînduţ devenea pe rînd şi Pituţ sau Pitou, termen asociat afectiv cu sonoritatea la fel de jucăuşă a beiuşanului prieten al lui Nichita şi al lui Stratan, pînă la urmă. Dar tot într-o relaţie extremă de tandreţe şi nervi întinşi la maxim. Îmi amintesc băusem o vişinată şi el nu mai bea de foarte mult timp, era mult prea balzacian. Fum şi cafele. O dată m-a întrebat de iarbă. Dar asta e altă poveste. Şi după ce am ras în doi o sticlă de un litru şi ceva am dispărut halucinat spre casă printr-o ninsoare deasă colosală, cum îi plăcea să se autociteze: deasă ca uşile de la metrou, şi cînd m-am trezit am intrat în panică, era deci a doua zi, am ţîşnit direct la telefon să îl sun să văd cum se simte că nu ar fi avut voie să bea – faţă de mine înveterat din două surse rockul extrem şi poezia şi cu vocaţia erodării excesive – şi la telefon îmi răspunde Blînduţ cu o voce foarte tinereasca şi veselă spunîndu-mi cît de bine s-a simţit Nino cu mine aseară şi cît de bine dispus s-a sculat şi a plecat singur la piaţă, ceea ce Stratan nu făcea nici mort în ultimii cinci ani cu rare excepţii, nunta mea cu Ioana, nemaipomenind, fireşte, biblioteca la care mai venea sa vorbeasca ca metodist, mai o ieşire cu Ioan Vieru cu care tot la el în casă ne-am cunoscut. Ba la Sinaia ori Buşteni, Cheia , prin zonă, era totul ok, ba pe cînd cu Ţeţe, argintarul o fugă pe la Eforie sud pe plaja aia sălbatică care nu îmi plăcea cînd eram atît de mic şi clasic fugărind umbre prin pădurea Comorova imens de olfactivă, ulterior dureroasă părţi din ea fiind tăiate pentru apartamentele de lux din Neptun.
Dacă Stratan poate fi consemnat ca poet contemporan al spectaculozităţii ludice, deşi aici frizez un super clişeu, mai degrabă sintetizînd Gheorghe Grigurcu parodia şi formele-i subtil evolutive în poetică, el merită a fi consemnat ca un obsesiv compulsiv al frumosului, al acelei exultanţe specifice a acelei sublimări faciale similară schimbării la faţă, glorificînd-o neretoric, optzecist, beat cum vreţi, modernist chiar, eu voi insista ca şi el în ultima perioadă: experimentalist extrem. Şi totuşi atît de amar să conchidă: „mi-am aprins ţigara cu o carte!”, sau „N-am avut cer!”
Dacă poetul a trecut la cele veşnice, legenda lui de-abia acum începe. Oricît de banal ar suna asta este ideea. Lumea tînără începe să scrie despre poetul Ion Stratan, poeţii ulteriori, nu mai pot spune tineri, îşi mai iau motto-uri din el. Şi cîte perspective de interpretare! Mă gîndisem de mult la un dicţionar Stratan care să conţină toate relaţionările inedite ale lui Nino. De exemplu:
Bingi,  Matuanga – vezi Gubanza Gomer. Te duci repede la Gubanza Gomer şi vezi:
Gomer, Gubanza -  coleg arab al lui Nino, care stătea împreună cu Matuanga Bingi şi ale căror nume şi persoane provocau orarea, disperarea şi idiosincrazia lui Stratan. Cînd nu mai putea, deschidea uşa camerei din cămin şi urla cît îl ţineau puterile : Matuanga Bingiiiiiiiiiiiiii, Gubanza Gomeeeeeeeeer! Sau, la fel de bine:
Bodyguard – Auzi, bătrîne? Un necaz nu vine niciodată singur. El vine însoţit de un bodyuard (vezi şi necaz)

La fel de consistent desfiinţa şi clişeele culturii de mijloc, culturii mediane, clişeele culturale şi psihologice de tipar mental şi de soft lingvistic. De exemplu îţi arăta o coală A4 desenata complet mai puţin un colţ. Şi întreba: ştii ce-i asta? Colţ Alb! Sau desena pe o foaie un con cu inalţime diametrul bazei etc şi-l înfăşura în spirale şi îmi spunea: ghici cine-i ăsta? E Conu’ Spirache!
Una dintre glumele lui preferate la plecarea mea de la el –eu avînd o coamă vikingă - suna ceva de genul: „Auzi, bătrînelu’ cînd te iau în braţe de la revedere îmi place să cred că eşti o suedeză micuţă cu 10 000 de para în rucsac!”

E.
Experimentalism – forme stilistice noi, inedite din ineditul limbajului şi dubli determinanţi. Formă de expresie singulară a lui Ion Stratan de a conferi poeziei statutul de experiment continuu, viu. De unde şi cîteva rateuri notabile ale colosal de eruditului poet.

Nu am să insist pe dicţionar, am să insist că e absolut necesară şi o asemenea abordare şi o atare cunoaştere biografică, inedită şi amuzantă, de ce nu, în final detensivă de toate durerile cărnii şi „somnu-acesta lung al morţii”!

Adio, prietene drag! Until death do us unite!

*
Notă:
Revista Poesis internaţional se găseşte în toate librăriile din supermarket-uri.