Friday, October 1, 2010

Index: Ciupeiu Tudor-Vasile

Tudor-Vasile Ciupeiu
Tudor-Vasile Ciupeiu (n. 1985 Cluj-Napoca), urmează întreg ciclul de studii (primare, liceale şi universitare-masterat) în oraşul natal: Liceul de Muzică „S.Toduţă” şi Academia de Muzică „Gh.Dima”. După 12 ani, în care studiază pianul, se îndreaptă către arta dirijorală, fiind student la clasa Maestrului Petre Sbârcea. În primul an de masterat îşi începe cariera didactică, ocupând postul de dirijor al clasei de orchestră a Facultăţii de Muzică din cadrul Universităţii din Oradea. În scurt timp, aria didactică se extinde prin adăugarea claselor muzică de cameră, operă şi pian. În prezent, este doctorand la Facultatea de Arte şi Design a Universităţii de Vest Timişoara, în cotutelă cu Academia de Muzică „Gh.Dima” din Cluj-Napoca, având o temă interdisciplinară. Tot în prezent, urmează un curs de specializare în dirijat la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, cu Maestrul Jin Wang.
Debutul dirijoral şi-l face în anul 2006 cu orchestra Adelfotis, a cărui fondator este; de asemenea, este cofondator al orchestrei Harmonia Cordis, iar pe plan naţional debutul l-a susţinut cu Filarmonica din Sibiu în anul 2008. Are în experienţă numeroase concerte şi masterclass-uri, atât naţionale cât şi internaţionale, din care amintim: concerte cu Filarmonica din Oradea, Filarmonica din Sibiu, orchestra Czech Virtuosi (Brno), orchestra Camerata Regală, orchestra Harmonia Cordis, orchestra Academiei de Muzică „Gh. Dima”, orchestra Medicilor „V. Papilian” din Cluj-Napoca, orchestra și corul Facultății de Muzică din Oradea, iar MasterClass-uri cu: Jorma Panula și Jin Wang, Daniel Harding şi Mark Stringer (bursă intergală), Enrique Garcia Asensio, Petr Zejfart și Michele Barchi (muzică barocă), ș.a.
A colaborat cu soliști de renume precum: Daniel Podlovski (România), Daniela Gililov (Austria), Paul Sârbu (concert-maestru al Filarmonicii de Stat Transilvania), Ingrid Vermeulen (Olanda), Zoltán Réman, Dumitru Cernei, Andrei Constantin ș.a.
Paleta repertorială cuprinde lucrări din toate epocile de creație, atingând și sfera contemporaneității, precum și opusuri românești prezentate în primă audiție.
În 15 Decembrie 2013 îşi face debutul în calitate de compozitor cu lucrarea intitulată Colinda noastră... pentru toţi, compusă pentru cor mixt, orchestră de coarde şi clopote. Tot atunci îşi prezintă şi unele din creaţiile sale literar-muzicale, ce aparţin conceptului filopoemuzozifie.
Pe plan academic, a participat la sesiuni ştiinţifice, simpozioane și congrese în centre din toată ţara, este coorganizator al mai multor festivaluri naționale și cu participare internațională, precum și organizator de concerte educative destinate copiilor și elevilor.
*
Tudor-Vasile Ciupeiu (b. 1985 Cluj-Napoca) follows the whole cycle of education (primary, high school and academic) in his hometown: first at "S.Toduţă" High School of Music, and later at "Gheorghe Dima" Academy of Music. After studying piano for 12 years, he turns to the art of conducting, studying with maestro Petre Sbârcea. In his first year of Masters Degree, he begins his teaching career, occupying the orchestra conductor position at the Faculty of Music of the University of Oradea. In short time, the area expands by adding chamber music, opera and piano classes. He is currently a PhD student at the Faculty of Arts and Design of the Timișoara West University, in joint degrees with "Gheorghe Dima" Academy of Music  from Cluj-Napoca, with an interdisciplinary theme. Also in presen, he attends a conducting master course at the National University of Music in Bucharest, with Master Jin Wang.
As conductor he makes his debut with Adelfotis orchestra, whom he founded in 2006, is co-founder of Harmonia Cordis orchestra and nationally he debuts with Sibiu State Philharmonic Orchestra in 2008. Has experienced numerous concerts and master classes, both national and international, among them: concerts with Oradea State Philharmonic, Sibiu State Philharmonic, Czech Virtuosi (Brno), Royal Camerata Harmonia Cordis, "Gh. Dima" Academy of Music Orchestra, "V. Papilian" Physicians Orchestra from Cluj-Napoca, the orchestra and choir from Oradea Faculty of Music, and Master Classes with: Jorma Panula and Jin Wang, Daniel Harding and Mark Stringer (full scholarship granted), Enrique Garcia Asensio, Petr Zejfart and Michele Barchi (Baroque music), etc.
He collaborated with renowned soloists such as: Daniel Podlovski (Romania), Daniela Gililov (Austria), Paul Sîrbu (concertmaster of the Transylvania State Philharmonic), Ingrid Vermeulen (Netherlands), Zoltán Réman, Dumitru Cernei, Andrei Constantin and others.
His repertoire list includes works from all epochs of musical creation, extending to contemporary pieces and romanian works performed in first audition.
On December 15, 2013 he made his debut as composer with the work entitled Our Carol ... for all, composed for mixed choir, string orchestra and bells. Also he presented some of his literary-musical creations belonging to the concept: phylopoemusosiphy.
On the academic level, he attended many scientific sessions, congresses and conferences in centers across the country, is co-organizer of several national festivals with international participation and also organizes educational concerts for children and students.
*
Contact:
Tudor-Vasile Ciupeiu
Prep.univ. Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică
e-mail: tottoss2002@yahoo.com
tel:  004 0724 052967