EDITORSHIP

update / actualizare: 2015 07 30
 

Adresa web / Web address:
Editura Universităţii din Oradea / University of Oradea Publishing house
ISSN 2247 – 6431
ISSN – L = 224 – 6431

Redactor / Editor:
Conf.univ. Dr. Carmen Vasile
 
1.      Aurel Chiriac Prof.univ. Dr. Muzeul ”Țării Crișurilor” Oradea România, site: http://www.mtariicrisurilor.ro/,, Domain / Domeniul: Visual arts / Arte vizuale
2.      Dorel Găină Prof.univ. Dr. Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca România, site: http://www.uad.ro/, Domain / Domeniul: Visual arts / Arte vizuale
3.      Petru Lucaci Conf.univ. Dr. Universitatea Națională de Arte București România, site: http://www.unarte.org/, http://www.lucaci.ro/, Domain / Domeniul: Visual arts / Arte vizuale
4.      Mirela Mercean-Țârc Conf.univ. Dr. Universitatea din Oradea - Facultatea de Arte Oradea România, Domain / Domeniul: Music / Muzică
 
cultivating
the thought and feeling though the most refined spiritual forms and soul contents
mirrored by art
*
cultivarea
gândirii și simțirii prin cele mai elevate forme spirituale și conținuturi sufletești
oglindite prin artă
 
to promote
art creation, concerts, performances, exhibitions, scientific research
in the field of art
*
promovarea
creaţiei, concertelor, spectacolelor, expozițiilor, cercetării ştiinţifice
în domeniul artelor
 
 
 

The on-line periodical is structured in 2 domains: Music and Visual arts and 3 boxes: Scientific papers (Articles, Studies, Conferences), Events (Performances, Concerts, Exhibitions, TV shows, Master Classes), Reviews (Chronicles, Publications).

*
Revista on-line este structurată pe 2 domenii: Muzică și Arte vizuale și 3 rubrici: Lucrări științifice (Articole, Studii, Conferințe), Evenimente (Spectacole, Concerte, Expoziţii, Emisiuni TV, Clase de măiestrie), Recenzii (Cronici, Publicaţii).
 
 
“In Greek mythology, Euterpe "rejoicing well" or "delight" from Ancient Greek ε (well) + τέρπειν terpein (to please) was one of the Muses, the daughters of Mnemosyne, fathered by Zeus. Called the "Giver of delight", when later poets assigned roles to each of the Muses, she was the muse of music. In late Classical times she was named muse of lyric poetry and depicted holding a flute. A few say she invented the aulos or double-flute, though most mythographers credit Marsyas with its invention.”[2]
*
„Euterpe este una dintre cele nouă muze, fiica lui Zeus şi Mnemosyne. Numele Euterpe provine din cuvintele greceşti ε (bun, bine) şi τέρπ-εω (a face plăcere) şi înseamnă <cea care face multă plăcere>. În perioada clasică, Euterpe era considerată muza poeziei lirice şi era portretizată cu un fluier. Euterpe l-a conceput pe Rhesus, după ce a rămas însărcinată de zeul-fluviu Strymon. Euterpe este menţionată de Hesiod, Apollodor, Cicero şi Diodorus Siculus.”[1]
 

[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Euterpe


 

Nr.
Countries
Țări
 2011 06 30 - 2015 03 06
1.       
 Romania
 România
 13.408
2.       
 United States of America
 Statele Unite ale Americii
 2.321
3.       
 Germany
 Germania
 866
4.       
 Russia
 Rusia
 675
5.       
 Moldova
 Moldova
 505
6.       
 France
 Franța
 307
7.       
 Hungary
 Ungaria
 226
8.       
 Italy
 Italia
 141
9.       
 Ukraine
 Ucraina
 135
10.   
 Poland
 Polonia
 126
11.   
 Greece
 Grecia
 60
12.   
 Austria
 Austia
 53
13.   
 Turkey
 Turcia
 32
14.   
 Czeh Republic
 Cehia
 31
15.   
 India
 India
 21
16.   
 China
 China
 19
17.   
 Indonesia
 Indonezia
 14
18.   
 Sweden
 Suedia
 10
19.   
 Canada
 Canada
 9
20.   
 Belgium
 Belgia
 8
21.   
 Montenegro
 Muntenegru
 5
22.   
 Spain
 Spania
 5
23.   
 Israel
 Israel
 4
24.   
 United Kingdom
 Marea Britanie
 4
25.   
 Netherlands
 Olanda
 3
26.   
 Japan
 Japonia
 2
27.   
 Macedonia
 Macedonia
 2
28.   
 Serbia
 Serbia
 2
29.   
 Slovenia
 Slovenia
 2
30.   
 Australia
 Australia
 1
31.   
 Bulgaria
 Bulgaria
 1
32.   
 Denmark
 Danemarca
 1
33.   
 Ivory Coast
 Côte d’Ivoire
 1
34.   
 Malaysia
 Malaezia
 1
35.   
 Morroco
 Maroc
 1
36.   
 Philippines
 Filipine
 1
37.   
 Slovakia
 Slovacia
 1
38.   
 Switzerland
 Elveția
 1
 
Others:
Altele:
 1.852
 
All views:
Toate vizionările:
 20.857

 

The content of the article:

Keywords:
~ 15 – 20 words, Language: english and Romanian
Abstract:
~ 200 – 300 words, Language: english and romanian
The paper:
1. text  ~1500 – 3000 words (chronicles, reviews), ~ no words limit (articles, studies) 2. images, 3. examples, 4. graphics, 5. footnotes, 6. blibliography.
The materials published in the conferences, performances, concerts, events boxes contain: date, place, time, poster, coordinators, the performes, the program, images of the event, links etc.
*
Cuvinte cheie:

~ 15 – 20 cuvinte, Limba: engleză și română
Rezumat:
~ 200 – 300 cuvinte, Limba: engleză și română
Lucrarea:
1. text ~1500 – 3000 cuvinte (cronici, recenzii), ~ fără limită de cuvinte (articole și studii), 2. imagini, 3. exemple, 4. grafice, 5. note de sbusol, 6. bibliografie
*

Redactare / Editing:

1.      Program: Microsoft Office Word
2.      Page Layout – Size – A4 (21cm x 29.7 cm)
3.      Page Layout – Margins: Normal Top 2.54 cm, Bottom 2.54 cm, Left 2.54 cm, Right 2.54 cm
4.      Home – Font: Times New Roman 12
5.      Home – Paragraph: Alignment Justified, Indentation Left: 0 cm, Right 0 cm, Special First line by 1.27 cm, Spacing Before 0 cm, After 0 cm, Line spacing Single

Despre autor / About the author:

1.      Foto / Photo (jpg, bmp)
2.      Scurtă prezentare / short presentation,
~ 200-300 de cuvinte / words: Numele / Surname, Prenumele / First Name (n. anul, localitatea / b. year, hometown), prezentare / presentation
Limba: engleză și română / Language: english and romanian
3.      Contact: Instituția la care lucrează și funcția respectiv titlul / Institution he/she works for and the function and title, site, e-mail, telefon / phone number
4.      Completați formularul on-line / complete the on-line form: https://docs.google.com/forms/d/16KxER1dJBTzYvp74eHdH3i8BhTZEYV7qzPxtCtf3mdE/viewform