Saturday, November 15, 2014

THE VARADINUM QUARTET CELEBRATING 25 YEARS OF MUSIC ACTIVITY

ANUL / YEAR IV / NR. 15 / 2014. 10.-12.
Muzică / Music
Rubrica / Box: nr. 2 Concerte / Concerts
2014.11.15. Sâmbătă / Saturday - ora / h. 17:00
Oradea

Autor / Author: Evanthia-Maria Marta
Lect.univ. Dr. Universitatea din Oradea - Facultatea de Arte
 

EVENIMENTE ANIVERSARE:
CVARTETUL VARADINUM LA 25 DE ANI

Keywords:

The Varadinum Quartet, Agneta Marcu, Alexandru Iosif Thurzo, Eva Costin, Boglarka Olah, Agneta Tokaji, Lucian Malița, Dan Voiculescu, Johann Michael Haydn, Constantin Dimitrescu, Tibor Ernő - Art Gallery, Arad State Philharmony, Oradea State Philharmony

Cuvinte cheie:

Cvartetul Varadinum, Agneta Marcu, Alexandru Iosif Thurzo, Eva Costin, Boglarka Olah, Agneta Tokaji, Lucian Malița, Dan Voiculescu, Johann Michael Haydn, Constantin Dimitrescu, Tibor Ernő - Art Gallery, Filarmonica de Stat Arad, Filarmonica de Stat Oradea

Abstract:

Consistent Promoter of music culture of the city Oradea, Varadinum quartet celebrating this month 25 years from its establishment. On this occasion, will present following recitals:
  • Saturday, 15 November 2014, 05:00 p.m., at Tibor Ernő - Art Gallery, Oradea;
  • Sunday, 16 November 2014, 07.00 p.m., at the Ferdinand hall of the Arad City Council, within the concert season of the Arad State Philharmony
  • Tuesday, 18 November 2014, 06.00 p.m., at the Oradea State Philharmony.
The three works included in the program have great significance, on which we wanted to reveal for each case:
  1. Dan Voiculescu: Suite from Codex Cajoni – it's a creation which Dan Voiculescu has dedicated to the quartet Varadinum, as a sign of his esteem for these musicians.
  2. Michael Haydn: Divertimento în Re major The work, written in 1782, belongs to Joseph Haydn brother’s, Michael Haydn, one of the famous musicians who activated in Oradea (between the years 1757-1762) and whose creations have been promoted by the Varadinum quartet.
  3. Constantin Dimitrescu: Quartet nr. IV op. 38, in sol minor – composed in the year 1888, in Leipzig, the work represents a central ópus of the genre belonging to his author, personality which has contributed to the development of a tradition of the Romanian chamber music.
 
Cvartetul Varadinum
Eva Costin, Olah Boglarka, Agneta Marcu, Thurzo Sandor
 
Promotor consecvent al culturii muzicale a oraşului Oradea, Cvartetul Varadinum aniversează, în această lună, 25 de ani de la constituire. Cu acest prilej va susține următoarele recitaluri:
·         Sâmbătă, 15 noiembrie 2014, ora 17.00, la Galeria Tibor Ernő, Oradea
·         Duminică, 16 noiembrie 2014, ora 19.00, în Sala Ferdinand a Primăriei Arad, în cadrul stagiunii de concerte a Filarmonicii de Stat Arad
·         Marți, 18 noiembrie 2014, ora 18.00, la Filarmonica de Stat Oradea

Cele trei lucrări din cuprinsul programului ce urmează a fi interpretat au o semnificație deosebită, pe care am dorit să o creionăm pentru fiecare caz în parte:
  1. Dan Voiculescu: Suita din Codex Cajoni – cu părțile: 1. Dans zglobiu; 2. Passacaglia; 3. Cântecul voievodesei Lupu; 4. Alia Ballet (rondo); 5. Dans din Nyires, este o creație pe care regretatul Dan Voiculescu a dedicat-o cvartetului Varadinum, ca semn al aprecierii sale față de muzicienii orădeni.
  2. Johann Michael Haydn: Divertimento în Re major – având părțile: Marcia; Menuetto; Rondo; Finale (Tema şi 6 variațiuni). Lucrarea, scrisă în 1782, aparține fratelui mai mic al lui Joseph Haydn, Michael Haydn, unul din muzicienii de renume care au activat în Oradea şi ale căror creații de gen au fost promovate de cvartetul Varadinum.
  3. Constantin Dimitrescu: Cvartetul nr. IV op. 38, în sol minor – cu mişcările: Allegro moderato; Adagio non troppo; Menuetto; Allegro un poco agitato, compus în anul 1888, la Leipzig, reprezintă un ópus central al creației de gen al autorului său, personalitate care a contribuit la formarea unei tradiții în muzica de cameră românească.
Note biografice:
Cvartetul Varadinum a luat fiinţă în 15 noiembrie 1989, membrii fondatori fiind:
·         Agneta Tokaji – vioara I
·         Lucian Maliţa – vioara II
·         Agneta Marcu – violoncel
·         Alexandru Iosif Thurzò – violă
Într-o a doua formulă, la vioara a doua s-a situat Eva Costin, fiica Agnetei Tokaji, alăturându-se celor trei membri fondatori: Agneta Tokaji, Agneta Marcu şi Alexandru Iosif Thurzó.
În urmă cu 2 ani, când Agneta Tokaji a trecut la cele veşnice, i-a revenit fiicei sale locul la pupitrul viorii I, iar titulatura la vioara a doua a fost preluată de Boglarka Olah, fostă elevă a regretatei Agneta Tokaji. În prezent Cvartetul Varadinum este constituit din:

·         Eva Costin – vioară I absolventă a Facultăţii de Muzica din Oradea (2004); a absolvit un master de interpretare la Academia de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca (2006); este violonistă la Filarmonica de Stat din Oradea şi colaborează cu Facultatea de Arte din Oradea – ca profesor de vioară;

·         Boglarka Olah – vioara II studentă în anul II la Masterat, la Facultatea de Arte, Departamentul Muzică şi membră permanentă în Filarmonica de Stat din Oradea;

·         Dr. Agneta Marcu – violoncel absolventă a Conservatorului ”Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca (1976); masterat Management Educaţional la Departamentul pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului Didactic din Oradea; doctor în Stilistica Interpretării la Academia de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, conducătorul doctoratului fiind Terényi Ede; este decanul Facultăţii de Arte a Universităţii din Oradea începând cu anul 2005; a scris mai multe cărţi şi cursuri de specialitate şi este coordonatoare a mai multor cărţi. Predă violoncel, didactica specialităţii instrumentelor cu corzi, didactica domeniului şi management artistic, şi muzică de cameră; este membru în Academia Maghiară de Ştiinţe din Budapesta, Ungaria;

·         Alexandru Iosif Thurzó – violă absolvent al Conservatorului ”G. Enescu” din Iaşi (1968); fost membru al Filarmonicii de Stat din Oradea şi a colaborat cu Facultatea de Muzică din Oradea ca profesor de violă şi de muzică de cameră; invitat permanent în Brazilia pentru a preda cursuri de măiestrie de violă şi de muzică de cameră, furnizând cvartetului dar şi membrilor comunității muzicale din Oradea, un important şi inedit repertoriu aparținând unor compozitori de referință din această țară.
Bogata activitate concertistică a formației orădene însumează numeroase apariții scenice în țară şi străinătate, iar în cadrul acestor concerte au interpretat un vast repertoriu din muzica universală şi românească. Au realizat integralele cvartetelor marilor compozitori: Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, E. Grieg, P.I. Ceaikovski, F. Schubert, G. Enescu, Béla Bartók, A.B. Coutinho, Amaral Vieira şi alţii. Remarcat de importanți compozitori, cvartetului Varadinum i-au fost dedicate lucrări de către Dan Voiculescu, Gyöngyi Ridzyk, Lászlóffy Zsolt şi alţii. O principală preocupare a muzicienilor acestei formații camerale este promovarea şi valorificarea creației muzicale a compozitorilor care au trăit şi compus în Oradea, sau care activează aici, atât muzicieni consacrați, cât şi autodidacți. Dintre autorii ale căror lucrări se regăsesc în repertoriul cvartetului orădean amintim: Michael Haydn, Carl Ditters von Dittersdorf, Bihari Sándor, Corneliu Torsan, Halmos László, Cornel Orbai, Dankó János, Dan Voiculescu, Gyöngyi Ridzyk, Csire József, Lászlóffy Zsolt, sau Adrian Gagiu.