Sunday, October 19, 2014

HOMAGE – CONCERT IN MEMORIAM TOKAJI AGNETA

ANUL / YEAR IV / NR. 15 / 2014. 10.-12.
Muzică / Music
Rubrica / Box: Cronici / Chronicles
2014.10.19. Duminică / Sunday - ora / h. 18:00
Oradea, Filarmonica de Stat Oradea
 
Autor / Author: Evanthia-Maria Marta
Lect.univ. Dr. Universitatea din Oradea - Facultatea de Arte

 
CONCERT OMAGIAL
IN MEMORIAM TOKAJI AGNETA

 

Keywords:

Concert In memoriam Tokaji Agneta, Eva Costin, Agneta Marcu, Albert Costin, Boglarka Olah, Sándor József Thurzó, Brigitta Réthi, Theodore Coresi, Erna Gergely Tóth, Ferencz Tasnádi, Gabriela Olah, Beata Ichim, Robert Lukacs, József Fodor, Ioana Dascălu, Brigitta Csordás, Anca Rațiu, Filomena Giordano, Ramona Rațiu, Peter Kinda, Oradea State Philarmonic Orchestra, Classical Music Week "Symphony of autumn", The Faculty of Arts of the University of Oradea, Tomaso Albinoni, Antonio Vivaldi, Georg Ph. Telemann, Giulio Caccini, Joseph Haydn, Giuseppe Verdi, César Franck, Piotr Ilici Ceaikovski, Edvard Grieg, Ottorino Respighi.

Abstract:

The end of the Classical Music Week "Symphony of autumn" was a homage to the violinist and Professor Agneta Tokaji, who handed the orfeic gift to numerous generations of violinists who were her disciples and to the public, as the lead singer, instrumentalist of the Oradea State Philarmonic Orchestra and founding member of Varadinum Quartet, the musician that two years ago, in a day of autumn, has left the Earth life stage, passing away. The direct descendants of Agneta Tokaji: daughter Eva Costin and nephew Albert Costin, along with friends with whom she had spent, could say, an entire life on the altar of music: Agneta Marcu, Sándor József Thurzó, Péter Kinda, along with close friends, former students, and students: Gabriela Oláh, Beata Ichim, Boglárka Oláh, Róbert Lukács, József Fodor, Ioana Dascălu, Brigitta Csordas, Anca Rațiu, Filomena Giordano, Ramona Rațiu, and to whom joined Brigitta Réthi - pianist, Erna Gergely Tóth - soprano, Theodore Coresi - bass and Ferencz Tasnádi - bass, contributed to an evening of profound emotion.
*


Este în legea firii ca fiecare final să marcheze un început. Finalul Săptămânii muzicii clasice „Simfoniile toamnei”, a constituit un omagiu adus violonistei şi profesoarei Agneta Tokaji, cea care a înmânat Darul orfeic numeroaselor generații de violonişti orădeni care i-au fost discipoli, şi a încântat inimile ascultătorilor cu muzica viorii sale, ca solistă, ca instrumentist în orchestra simfonică a Filarmonicii de Stat Oradea şi ca membru fondator al Cvartetului Varadinum, personalitate care în urmă cu doi ani, într-o zi de toamnă, şi-a armonizat ființa Muzicii celeste. Urmaşii direcți ai Agnetei Tokaji, fiica Eva Costin şi nepotul Albert Costin, împreună cu prieteni alături de care şi-a petrecut, am spune, o întreagă viață, slujind în altarul muzicii: Agneta Marcu, Sándor József Thurzó, Péter Kinda, alături de apropiați, foşti elevi şi studenți: Gabriela Oláh, Beata Ichim, Boglárka Oláh, Róbert Lukécs, József Fodor, Ioana Dascălu, Brigitta Csordás, Anca Rațiu, Filomena Giordano, Ramona Rațiu, cărora li s-au alăturat pianista Brigitta Réthi, soprana Erna Gergely Tóth, basul Theodore Coresi şi basul Ferencz Tasnádi au contribuit la realizarea unei seri de profundă emoție. Inițiativa directorului Filarmonicii orădene, instituția organizatoare a Săptămânii muzici clasice „Simfoniile toamnei”, dl. Todor Albert, ca ultimul concert al ediției de acest an să fie unul comemorativ, care să aducă pe scena filarmonicii orchestra Facultății de Arte a Universității din Oradea, muzicieni, şi colegi ai acestora, de la instituția de învățământ superior de care profesoara Agneta Tokaji şi-a legat, pentru o perioadă de câțiva ani, activitatea didactică, fiica Eva continuându-i, la un moment dat, această muncă la catedră, a fost întâmpinată cu bucurie de prof.univ. dr. Agneta Marcu, decan al acestei facultăți. Proiectul propus în vară s-a materializat duminică, 19 octombrie 2014, fiind pregătit de un ansamblu orchestral închegat în mai puțin de o lună, având în vedere că aceşti muzicieni s-au putut întâlni doar după începerea anului universitar. Faptul că la pupitrul dirijoral nu a putut fi prezent Tudor Ciupeiu, dirijorul orchestrei studențeşti, se justifică prin suprapunerea activității doctorale şi susținerea tezei de doctorat în imediata apropiere a datei concertului. Este totodată motivul pentru care coordonarea ansamblului i-a revenit concert-maestrei Eva Costin. Un alt aspect pe care dorim să-l evidențiem este faptul că în componența orchestrei, s-au aflat alături de studenți, profesorii lor, învățându-i, sprijinindu-i şi încurajându-i nu doar la cursuri, ci mai ales trăind împreună emoțiile scenei şi ajutându-i să le controleze şi să le depăşească, susținându-i în însuşirea corectei conduite în aparițiile scenice. Acestei tradiții prin care profesorii au obligația morală să dea propriul exemplu discipolilor, i-au rămas fideli – transmițând-o şi continuatorilor lor – atât Agneta Tokaji în toată activitatea didactică, precum şi Agneta Marcu şi Sándor J. Thurzó, deasemenea membri fondatori ai Cvartetului Varadinum, formație care în noiembrie împlineşte 25 de ani de la înființarea ei. Este aici momentul să adresăm invitația pentru recitalul aniversar din data de 18 noiembrie, susținut de acest cvartet, în noua sa componență: Eva Costin – vioara I, Boglárka Oláh – vioara II, Agneta Marcu – violoncel şi Sándor József Thurzó – violă. Observăm aşadar că formația camerală Varadinum s-a aflat la baza orchestrei de coarde din această seară omagială.
 
Interpretarea lucrărilor cuprinse în program, un repertoriu ales în deplină concordie cu particularitățile evenimentului, a vădit sensibilitatea şi implicarea afectivă a muzicienilor care au colaborat, fiind indiscutabile calitățile interpretative atât ale membrilor orchestrei de coarde, cât şi ale soliştilor: Albert Costin, care la doar 11 ani a realizat un remarcabil solo la Concertul pentru vioară şi orchestră, în Sol major, de Georg Philipp Telemann; Eva Costin şi Boglárka Oláh (solistele Concertului pentru două viori şi orchestră, în la minor de Antonio Vivaldi), Brigitta Réthi (compozitoare şi interpretă la pian a lucrării proprii, de respirație lirică romantică: Strigăt – pentru voce, violoncel şi pian – lucrare dedicată basului Theodore Coresi, prezentată în primă audiție absolută în cadrul concertului consemnat), alături de Agneta Marcu (violoncel) şi Theodore Coresi (solo pentru Strigăt de Brigitta Réthi şi totodată, solist – Panis angelicus de César Franck), Erna Gergely Tóth (Stabat Mater – de Joseph Haydn), Ferencz Tasnádi solist atât în cadrul secțiunii Confutatis maledictis din Requiem de Giuseppe Verdi, precum şi împreună cu Sándor József Thurzó – violă – întru interpretarea lucrării Ave Regina pentru violă solo, bas şi orchestră de coarde, aparținând lui Michael Haydn. Pe lângă creațiile enunțate anterior, formația orchestrală a mai interpretat: Elegia în sol major, pentru orchestră de coarde, de Piotr Ilici Ceaikovski, Adagio de Tomaso Albinoni, Două melodii elegiace op. 34 (Nr. 1. Inimă rănită, Nr. 2. Ultima primăvară) de Edvard Grieg, Ave Maria (var. orchestrală) de Giulio Caccini şi Arii şi dansuri antice – Suita nr. 3, de Ottorino Respighi, iar întreaga atmosferă a fost pioasă, meditativă şi nostalgică dar şi cu uşoare inserții de optimism şi voioşie, reflectând firea generoasă a Agnetei Tokaji, evocată cu deosebită căldură de toți aceşti muzicieni.