Saturday, October 25, 2014

ART OF HEALING - HEALING THROUGH ART

ANUL / YEAR IV / NR. 15 / 2014. 10.-12.
Muzică / Music, Rubrica / Box: Conferinţe / Conferences
2014.10.25. Sâmbătă / Saturday - ora / h. 11:00
Cluj - Napoca, Liceul ”N. Bălcescu”

Autor / Author: Carmen Vasile
Conf.univ. Dr. Universitatea din Oradea - Facultatea de Arte
http://almanah-euterpe.blogspot.ro/2010/10/index-vasile-carmen.html
www.carmen-vasile.blogspot.com

ARTA VINDECĂRII - VINDECAREA PRIN ARTĂ

Keywords:

art, healing, music, voice, body, sound, melody, rhythm, harmony

Cuvinte cheie:

artă, vindecare, muzică, voce, corp, sunet, melodie, ritm, armonie

Abstract:

The public conference Art of healing – healing through art is addressed to those who are dedicated to self-development, to those who are opening their mind and soul to a conscious representation of the sound, form, colour, body movement in the holistic context of creation, co-creation, self-creation.

Rezumat:

Conferința publică Arta vindecării – vindecarea prin artă se adresează celor dedicați dezvoltării personale, celor ce își deschis cugetul și simțirea spre o reprezentare conștientă a sunetului, formei, culorii, mișcării corporale în contextul holistic al creației, co-creației, autocreației.
*