Tuesday, June 28, 2011

TEXT ŞI INTERPRETARE ÎN DISCURSUL MUZICAL ŞI TEATRAL

ANUL / YEAR I / NR. 1 / 2011. 04.-06.
Articol / Article nr. 91.
Rubrica / Box: Evenimente / Events / 5.
2011.05.27. Vineri / Friday - ora / h. 10:00
Oradea - Universitatea din Oradea - Sala M 017
 
Moderator: Mirela Ţârc-Mercean
Conf.univ. Dr. Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică
Moderator: Anca Spătar
Lect.univ. Dr. Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică
 
 
TEXT ŞI INTERPRETARE
ÎN DISCURSUL MUZICAL ŞI TEATRAL

UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE MUZICĂ


27 MAI 2011

SESIUNE DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE CU
PARTICIPARE NAŢIONALĂ
Ediţia a XV-a

 Text şi interpretare  în discursul muzical şi teatral

Organizatori:
Conf. univ. Dr. Mirela Ţârc
Lector univ. Dr. Anca Spătar
Moderator:
Conf. univ. Dr. Mirela Ţârc

PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE:
-    ORA 10:00 – Primirea invitaţilor şi festivitatea de deschidere, cuvântul D–nei Prof. univ. Dr. Agneta Marcu, Decan al Facultăţii de Muzică
-    ORA 10:1518:00 Desfăşurarea lucrărilor Sesiunii Ştiinţifice
-    ORA 18:00 – Concert al Facultăţii de Muzică şi Filarmonicii de Stat din Oradea, Sala Enescu – Bartók

Lucrări:
·        INTERPRETAREA - ACT CREATOR ÎN DISCURSUL MUZICAL
Lector univ. Dr. Mihaela Brazdă, Facultatea de Muzică, Universitatea din Oradea

·        AMPRENTE ROMÂNEŞTI ÎN ANASTASIMATARUL LUI MIHALACHE MOLDOVLAHUL (1767)
Conf. univ. dr. Elena Chircev, Academia de Muzică "Gh. Dima" Cluj-Napoca

·        CRIPTARE ŞI DECRIPTARE A DISCURSULUI MUZICAL ÎN DIFERITE PERIOADE ALE ISTORIEI MUZICII
Lector univ. Dr. Luminiţa Gorea, Facultatea de Muzică, Universitatea din Oradea

·        TEXT ŞI INTERPRETARE ÎN CREAŢIA PIANISTICĂ SCHUMANNIANĂ
Asistent univ. Valentina Horhat, Facultatea de Muzică, Universitatea din Oradea

·        METODE DIDACTICE INTERACTIVE FOLOSITE LA ORA DE PIAN
Conf. univ. Dr. Jámbor Elisabeta, Facultatea de Muzică, Universitatea din Oradea

·        CÂNTECE POPULARE DIN HARGHITA DE JÓZSEF BIRTALAN
Conf. univ. Dr. Elisabeta Boros Konrád, Universitatea Creştină Partium, Oradea

·        COLAJUL, SPECIE A INTERTEXTUALITĂŢII – SIMPTOM AL HIBRIDIZĂRII ARTISTICE
Asistent univ. drd. Ovidiu Iloc, Facultatea de Muzică, Universitatea din Oradea

·        LIANA ALEXANDRA COMPOZITORUL MANAGER
Prof. univ. Dr. Agneta Marcu, Facultatea de Muzică, Universitatea din Oradea

·        ELEMENTE PROGRAMATICE ÎN CONCEPŢIA COMPONISTICĂ A CONCERTULUI PENTRU VIOLĂ ŞI ORCHESTRĂ DE VALENTIN TIMARU
Lector univ. Dr. Evanthia-Maria Marta, Facultatea de Muzică, Universitatea din Oradea

·        PERSPECTIVĂ DIACRONICĂ ÎN FUNDAMENTAREA TEORETICĂ A EDUCAŢIEI MUZICALE ROMÂNEŞTI (1920-1939)
Lector univ. Dr. Mihaela Modoran, Universitatea „Ovidius” Constanţa, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

·        ELEMENTE DE INTERPRETARE ÎN CITIREA MUZICALĂ. SOLFEGIUL
Conf. univ. Dr. Zorica Pitic, Facultatea de Muzică, Universitatea din Oradea

·        BREVILOQUENZA COMPONISTICAROBERT SCHUMANN ŞI FRAUENLIEBE UND LEBEN (PARTEA a VIII-a)
Conf. univ. Dr. Claudia Pop, Facultatea de Muzică, Universitatea Transilvania Braşov

·        REPERE INTERPRETATIVE ÎN LIEDURILE PE VERSURI DE LUCIAN BLAGA DE SIGISMUND TODUŢĂ
Lector univ. Dr. Delia Roman, Facultatea de Muzică, Universitatea din Oradea

·        DOUĂ LUCRĂRI CONTEMPORANE PENTRU ORGĂ. CROIX JAUNE DE MIHAI ŞERBAN PAMFIL-UNGUREANU ŞI CROSSROADS DE VERONICA ANGHELESCU
Prof. Univ. Dr. Felician Roşca, Universitatea de Vest, Timişoara

·        CONSIDERAŢII ASUPRA FENOMENULUI MUZICAL ÎNTRE MUZICA INTUITIVĂ ŞI NOTAŢIA GRAFICĂ
Lector univ. Dr. Anca Spătar, Facultatea de Muzică, Universitatea din Oradea

·        ASPECTE ALE ARHITECTURII SONORE ÎN CONTEMPORANEITATE
Conf. univ. Dr. Mirela Ţârc, Facultatea de Muzică, Universitatea din Oradea

·        IUBIRE ŞI FATALITATE. DE LA SHAKESPEARE LA BERNSTEIN
Conf. univ. Dr. Carmen Vasile, Facultatea de Muzică, Universitatea din Oradea