Tuesday, January 11, 2011

POATE NE VEDEM - ANTOLOGIE


ANUL / YEAR I / NR. 1 / 2011. 04.-06.
Articol / Article nr. 30.
Rubrica / Box: Publicaţii / Publications / 3.


2011.01.10. Luni / Monday - ora / h. 16:30
Oradea - Librăria Gutenberg
Autor / Author: Mihai Vieru
Asist.univ. Dr. Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică
Poate ne vedem - antologie - http://almanah-euterpe.blogspot.com/2011/01/poate-ne-vedem-antologie.html

Vasile Leah * Mihai Vieru * Dan Popescu


LANSARE DE CARTE
Poate ne vedem
o antologie a taberei de creaţie de la Săvârşin, ediţia 2010.
Participanţii de la tabăra de la Săvârşin, implicit autorii antologaţi au fost: Cristi Cotarcea, Dan Mihuţ, Daniel Rău, Dumitru Bădiţa, Lavinia Branişte, Miki Vieru, Oana Cătălina Ninu, Un Cristian, Cristina Ispas şi Vasile Leac
*
detalii: AICI
*

Mihai Vieru

de dimineaţă am trezit în inimă o iubire vastă
panoramată. / toate veveriţele căţărate pe sentiment urcă / pe lungimile de undă ale scoarţei fiecărui arin din / parcul domnesc / mă întinde o strădanie a soarelui de a zîmbi sub umbrelele / topite pe frunze mozaicul dureros la vînt pe cale de tocire / de toamna tocătoare de buşteni / călina cerul dintre coaste la mijloc într-o capă / lungite iernile sunt rîse nechezeşte. / sentimentul deşirat. irisul ei dominant un fir de gută la capătul / căruia prinde la mulinetă ventriculul hămesit / în mîinile mele răsfirate a rugă / coboară dintre sprîncenele gîndurilor gîndul / meu de ochi. / surîd a amiază ca o pîine rotundă fierbinte / îmi strîngi / în rulou chimiruri de care ne agăţam stelele deasupra firelor de nisip / clădesc inima cresc / verticala în / noaptea care îi urmează îndeaproape [....] / o inimă bate în altă inimă / cu o cruzime desăvîrşită


ajunge numai să îţi aud numele. săruturile
ocolesc pietrele unui rîu coborît dintr-o avenă / îţi laşi capul pe spate ca într-un exerciţiu de înot sincron / părul tău este perna de vise în care cerul se regăseşte / sonor / îţi iau palmele în căuşul sărutului meu cel de o singură dată / ca pe o apă de ploaie strînsă-ntr-o sinclinală dală de piatră.


şi astăzi te-am îngăduit
ploaia pixeli peste stejari / verdele ne înghiţea feţele o pernă epuizată / de vise / pipăiam amintiri din ieri
groparul întindea mîna ca pe un sărut cerşit în palme / salut cu onorul spre stînga / salut un strînset de braţe frigid / ne lungim la o bere fără moarte cu alcool / similară facturii RENEL neplătită / electricianul ne scutura inima din inimă / cum am bate nucii / o ploaie caldă de strîngeri de pleoape strînsă în roabe căuşuri / ah, ploaia / ah, mi-ai spus pe şleaul norilor că în ziar se fac / pe petece / cele mai necroloage
cele mai poetice


DETENSIV ISPAS (TRESPASS)
pipăi / cu / talpa / brînduşele / răzleţite / sub / mers. / aleea / înşiră / pe / aţa / lui / coleopterele / peştii
genunchii / strînşi / la piept


cît pe ce să îţi invadez visele răsucite pe bigudiuri ca pe-o aură de sînge
în creta înconjurătoare. tirul a împrăştiat zîmbetele  înroşite în păr / şi-un cîine / o pată albă atîrnă de penumbră ca un pisoi de ceafă în pumnul dinţilor materni / am aşezat rotocolul de fum în iarbă ca pe un scaun domnesc / un păianjen deschide toţi ocelii deodată aşa vîntul piaptănă cum mersul chelicerelor / de toate sunetele lui pasul. tîrîşul e interzis. / DAR AZI AM VĂZUT DIN NOU SOARELE / ca pe o lampă bruscă o respiraţie cu ghimpi


DETENSIV BĂDIŢA
elipsa este bogată / un / motan / pedagogic / îndreaptă / verbele de / spate

KABUKI


DETENSIV BRANIŞTE
acum / nici / rotula / nu / o / mai / pot / îngropa / în asfalt / pentru / că / este / numai / un / trandafir / fără / ţepi / care / îmi / descuie / cerul / cu / mîna / ta / întinsă / şi / limpede / ca / un / zîmbet


DETENSIV COTARCEA
tuşesc / ca / un / măgar / în / aceaşi / cameră / cu / tine / miki. / tocmai / am / luat / ultima / gură / de / vin / din / sticlă. / scriem / poezii / ce / să facem / şi noi


DETENSIV VODEI CERNA
tălpile / tale / în / loc / să / răsară / urme / cultivă / cu / răbdare / brînduşe / pe / alei / ană


DETENSIV VODEI CERNA
numai / călcatul / meu / nu / e / rulat / ci numai / uşor / scalen / un / limpede / şchiopătat


DETENSIV VODEI CERNA
în genunchi trec podurile palmelor ca peste un rîu leneş la vorbă / numai ştiucile se zbat a viu / TRAFICUL SE SUBŢIAZĂ / tu ştii bine / să începi lucrurile. mă iubeşti uşor şi limpede / surîsul tău o autostradă debarasată de roţi


DETENSIV BLEJAN
m-ai aprins ca pe lumina de la baie / înainte să faci un duş lung / DESPOVĂRĂTOR / de replici
numai zîmbetul tău ştie cîte cotloane răspîndeşte buza ta de sus / fiorduri rotunjimi alte zîmbete împrăştiate pe toate podelele mersului / pe toate proptelele / ca zarurile


acum vezi surîsul din spatele sărutului?


venin
bunicul are ochii ciuliţi şi extrem de albaştri. / mitilicul se înfăşoară pe antebraţ / muşcă din ţoi / porumbeii sunt hămesiţi. pardoseala hambarului ticsită cu / galben mocănesc.păsările cîmpului numai ciupesc / îngrăşîndu-se / sîngele din perniţele palmelor tale / se întinde într-un apus târziu estompat / de semafor / miroase a pisică sau toxoplasmie / sau a feline betege


Olivia
mă uit. / lumina aeroportului stradal macină între / genele tale perdeaua / strînsă fascicul de zîmbete pe la colţurile arahnelor. / umbresc pentru clipite străvezii iconostasele.

El / pare numai că observă / lumina se ghemuieşte în ochii tăi ca un arici speriat / umbra rădăcinoasă a blocurilor e un fachir / obosit la umbra ţepilor lui ca-n gura unei avene

hai baby / zi ceva / sau măcar tocmeşte nişte racheţi / trimite un asasin plătit studenţeşte să-mi taie / capul din trei încercări sau din trei bucheţi

trimite nişte băieţi / numai aşa pot / mă părăsesc să-mi spună de la o bună distanţă / cum stau fagurii în picioare / de-ajung de mă dispreţuiesc / ca de-un cal alcoolic luat din silă de dinţi / am să mă săvîrşesc / confortabil m-am ştiut / confortabil m-am pierdut ploaia curăţă oasele de sînge.