Thursday, December 23, 2010

TERAPIA PRIN ARTĂ

ANUL / YEAR I / NR. 1 / 2011. 04.-06.
Articol / Article nr. 11.
Rubrica / Box: Conferinţe / Conferences / 3.


2010.11.27. Sâmbătă / Saturday - ora / h. 16:00
Oradea - Hotel Continental - Sala de conferinţe
Autor / Author: Carmen Vasile
Conf.univ. Dr. Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică
Terapia prin artă - http://almanah-euterpe.blogspot.com/2010/12/terapia-prin-arta.html


TERAPIA PRIN ARTĂ
MUZICĂ, LITERATURĂ, DANS ŞI ARTE VIZUALE
conferinţă publică
Rembrand

Conf.univ. Dr.
CARMEN VASILE

Frumosul, proporţia, armonia sunt forţe vii care, puse în mişcare prin artă, aduc în echilibru vital fiinţa umană.