Wednesday, December 22, 2010

MEPHISTOFAUST


ANUL / YEAR I / NR. 1 / 2011. 04.-06.
Articol / Article nr. 03.
Rubrica / Box: Concerte / Concerts / 1.2010.10.09. - ora / h. 17:00
Cluj - Napoca - Muzeul de Artă
Autor / Author: Carmen Vasile
Conf.univ. Dr. Universitatea din Oradea - Facultatea de Muzică
MephistoFaust - http://almanah-euterpe.blogspot.com/2010/12/mephistofaust.html
MEPHISTOFAUST
MONOOPERA 

Carmen Vasile

prima audiţie absolută a monooperei
MEPHISTOFAUST
de
EDE TERÉNYI
interpretează
CARMEN VASILE
*
Toamna Muzicală Clujeană
2010 10 08 Făclia
2010 10 12 Szabadság
2010 10 07 Art Act Magazine

*
Noua monooperă a compozitorului EDE TERÉNYI – a opta în acest gen specific prefigurat la noi de către compozitor – prelucrează piesa de teatru Faust a lui Goethe, folosind texte din prima parte a acesteia. Prin alegerea titlului, compozitorul face referire la acea nouă înţelegere ideatică prin care lumina şi umbra apar în legătură una cu cealaltă. Acest gând a fost hotărâtor şi în privinţa alegerii textului iar în desfăşurarea lucrării de aproape o oră punctul de pornire este personalitatea lui Mefisto, a omului umbră în accepţiunea lui Jung. De fapt, la baza conceptuală a operei stă influenţa reciprocă dintre conştienţă şi subconştient şi observarea faptului dacă sunt în război sau se întregesc într-un mod armonic.
Opera are cinci părţi – tablouri – iar primele patru conţin mai multe scene.
Prima parte (am putea-o numi şi primul act) îşi alege ca temă centrală prologul Faustului goethean, discuţia dintre Mefisto şi Domnul, dialog care este decisiv în desfăşurarea ulterioară a acţiunii.
A doua parte este deja dialogul dintre Mefisto şi Faust şi proiecţia muzicală a acelui gând în care cele două părţi (umbra şi lumina, Mefisto şi Faust, subconştientul şi conştienţa) sunt în continuă luptă interioară.
În a treia parte Mefisto îl duce pe Faust în cârciuma lui Auerbach. Îl conduce jos în pivniţă... în pivniţa subconştientului. Aici se poate întâlni cu toate elementele care există în lumea subconştientului, cu pornirile dezlănţuite, cu tărâmul viselor umane care se arată într-o lumină roz şi sub efectul celui mai uşor drog, cu violenţa dură a momentelor de revoltă şi cu multe alte vizualizări ale părţii pozitive şi negative deopotrivă a lumii instinctelor.
În a patra parte Mefisto îşi prezintă împărăţia lui Faust. Acesta este revelearea secretului muntelui Mammon, goana după aur, după putere sub orice mod cu orice mijloace.
Partea a cincea, foarte scurtă, este o rugăciune; Margareta se roagă Creatorului în ultimele clipe ale vieţii ei. Titlul părţi este Mântuirea.
Acest fir ideatic cere o muzică aparte. Compozitorul trebuie să coboare în lumea celor mai vechi gesturilor muzicale, încercând să elibereze acele energii pe care le insuflă tema însăşi prin cele mai simple rezolvări muzicale.
Lucrarea este un gest de respect în memoria antroposofului Rudolf Steiner (piesa a fost creată în cinstea celebrării a 150 de ani de la naşterea sa, celebrare ce va avea loc anul următor) iar formularea für Goetheanum din subtitlu face referire la acea clădire, de o modernitate cosmică specială, visată şi construită de Rudolf Steiner, care, deşi distrusă din păcate, este, prin spiritualitatea şi efectul său, purtătoarea simbolului prezent.