Wednesday, April 1, 2015

MUSICAL JEWELRY AT THE MEMORIAL HOUSE „AUREL LAZĂR” 2nd EDITION


ANUL / YEAR V / NR: 17 / 2015. 04-06

Muzică / Music
Rubrica / Box: nr. 3 Cronici / Chronicles
2015.04.01. Mirecuri / Wednesday - ora / h. 19:00
Oradea, Casa memorială ”Aurel Lazăr”
 
 
Autor / Author: Evanthia-Maria Marta
Lect.univ. Dr. Universitatea din Oradea - Facultatea de Arte

 

BIJUTERII MUZICALE LA CASA MEMORIALĂ „AUREL LAZĂR”
EDIȚIA A II-A

 

Keywords:

Andrada Ciupeiu, Henrietta Varady, Tudor Gliga, Tudor Ciupeiu, Johann Kaspar Mertz, Antonin Dvořak, Pablo de Sarasate, Ciprian Porumbescu, Josef Suk, George Enescu, A. B. Mangoré, ballad, The Memorial House: „Aurel Lazăr”, Aurel Chiriac, Faculty of Arts of the University of Oradea

Cuvinte cheie:

Andrada Ciupeiu, Henrietta Varady, Tudor Gliga, Tudor Ciupeiu, Johann Kaspar Mertz, Antonin Dvořak, Pablo de Sarasate, Ciprian Porumbescu, Josef Suk, George Enescu, A. B. Mangoré, balada, Casa memorială „Aurel Lazăr”, Aurel Chiriac, Facultatea de Arte a Universității din Oradea

Abstract:

Evenings with Musical Jewelry at The Memorial House: „Aurel Lazăr” – Oradea had the second edition on Wednesday, April 1st, and the repertoire was centered on the ballad genre or the epic character of the presented pieces. The soloists were PhD. Andrada Ciupeiu (violin), Henrietta Varady (piano) and Tudor Gliga (guitar). Before each interpretation, PhD. Tudor Ciupeiu exposed a short presentation of the context or the most important aspects of each work composing and significance.

Article / Articolul:

Seratele cu bijuterii muzicale la Casa memorială „Aurel Lazăr” din Oradea a înregistrat cea de-a doua ediție miercuri, 1 aprilie 2015, având drept coordonatori pe cei doi muzicieni de la Facultatea de Arte a Universității din Oradea, implicați în inițierea şi organizarea desfăşurării proiectului, şi anume: Asist.univ. Dr. Andrada Ciupeiu şi Asist.univ. Dr. Tudor Ciupeiu. De această dată, acțiunea a fost centrată pe un anumit gen, respectiv lucrări camerale intitulate balada, sau având un caracter propriu baladei. Soliştii: Andrada Ciupeiu (vioară), Henrietta Varady (pian) – studentă în anul IV – şi Tudor Gliga (chitară) – student în anu I – au revelat astfel un repertoriu aparținând epocii romantice şi neo-romantismului, particularitățile definitorii ale creațiilor fiind evidențiate în prezentările pe care Tudor Ciupeiu le-a realizat înaintea fiecăreia dintre lucrările interpretate. Contextul în care unele dintre acestea au fost compuse, sentimentele care au stat la baza creerii lor, mesajul pe care altele îl transmit, leagă aceste „bijuterii muzicale” de modelul eroic, de paradigma sacrificiului pentru nobilul țel al triumfului binelui, corelându-le într-un fel sau altul la simbolul christic al jertfei – moment de înalt tragism în conştiința umanității, evocat în apropiatele sărbători pascale. Binevenită este această inițiativă ce are drept scop un mod direct, eficient de a sensibiliza publicul la detaliile esențiale ale stilului, genului sau ale unei anumite creații, astfel încât audiția conştientă să capete noi dimensiuni. Aplicarea perceptibilă a aceluiaşi principiu analitic în abordarea interpretativă, dublată de rafinamentul firii sensibile a muzicienilor, a mijlocit înțelegerea celor relevate în expozeele premergătoare pe care le aminteam.
În încheierea seratei, directorul Muzeului Țării Crişurilor, Prof.univ. Dr. Aurel Chiriac a înmânat celor doi studenți câte o diplomă de excelență pentru contribuția lor la promovarea culturii în spațiul muzeal al Oradiei, iar Tudor Ciupeiu a lansat invitația pentru noua ediție, a III-a, care urmează să aibă loc la sfârşitul acestei luni, având ca tematică: Valsul. Sunt aşteptați cu drag toți cei dornici să descopere fațete şi frumuseți ascunse ale muzicii, într-un locaş simbol al istoriei şi culturii româneşti: Casa memorială „Aurel Lazăr” din Oradea.