Sunday, May 25, 2014

CUVÂNTUL VIU

ANUL / YEAR IV / Nr. 13 / 2014. 04.-06.
Muzică / Music
Rubrica / Box: Conferinţe / Conferences
2014.05.25. Duminică / Sunday - ora / h. 10:00
Cluj - Napoca, Liceul Waldorf
Autor / Author: Carmen Vasile
Conf.unniv. Dr. Universitatea din Oradea - Facultatea de Arte
http://almanah-euterpe.blogspot.ro/2010/10/index-vasile-carmen.html
www.carmen-vasile.blogspot.com
Cuvântul viu

The alive word

 

Keywords / Cuvinte cheie:
good, beauty, truth, human voice, sound, vibration, harmonics, sound, word, speech, willing, feeling, thinking, vocals, consonants, rithm, melody, harmony
/
bine, frumos, adevăr, vocea umană, sunetul, vibrația, armonicele, sunetul, cuvântul, vorbirea, voirea, simțirea, gândirea, vocalele, consoanele, ritmul, melodia, armonia.

Abstract:
Aware speaking and moving. Through the healty articulation of the word and the gesture we modelate the body and the soul. Harmonious social life through communication with sense.
/
Vorbirea și mișcarea conștientă. Modelarea trupului și a sufletului prin articularea sănătoasă a cuvântului și a gestului. Viață socială armonioasă prin comunicare cu sens.