Thursday, December 23, 2010

CONCERT DE COLINDECONCERT DE COLINDE
susţinut de
ANSAMBLUL FOLCLORIC AL FACULTĂŢII DE MUZICĂ DIN ORADEA
coordonat de
Conf.univ. Dr. Oana Lianu
*
OradeaPress