Friday, October 1, 2010

Index: Uniunea Artiștilor Plastici, Filiala Oradea

Uniunea Artiştilor Plastici din România, Filiala Oradea. Filiala Oradea a Uniunii Artiştilor Plastici din România a fost înfiinţată în anul 1950. Este asociaţie profesională, neguvernamentală şi nonprofit, cu personalitate juridică de utilitate publică şi de interes local şi naţional.
Scopul principal al U.A.P., Filiala Oradea este promovarea creaţiei plastice a membrilor săi, în număr de 70, cu toţii artişti profesionişti din varii domenii ale artei plastice: pictură, sculptură, grafică, arte decorative – ceramică, tapiserie (textile), metal, sticlă – design, foto-video, scenografie şi critică de artă.
Filiala U.A.P. Oradea reprezintă interesele profesionale şi sociale ale membrilor săi în scopul afirmării rolului important al artistului plastic în comunitate, alături de celelate categorii de artişti profesionişti, susţine participarea membrilor săi la elaborarea politicilor culturale locale precum şi promovarea tuturor acţiunilor culturale ale membrilor săi.
Filiala U.A.P. Oradea organizează singură sau în colaborare cu instituţii culturale locale, naţionale sau internaţionale, ori cu celelate Filiale U.A.P. din ţară, expoziţii (personale sau de grup), saloane sau alte manifestări cultural artistice specifice, precum şi activităţi pentru promovarea în ţară şi străinătate a lucrărilor de artă plastică aparţinând membrilor săi, prin producţii editoriale, expoziţii, târguri de artă etc.
Filiala U.A.P. Oradea întreţine relaţii de colaborare în vederea stimulării creaţiei artistice cu reprezentanţii Administraţiei Publice Locale şi Centrale, dar şi cu alţi operatori culturali din ţară şi străinătate.
Preşedintele Filialei U.A.P. Oradea este artistul plastic şi muzeograful Aurel Roşu, vicepreşedinte Prof.univ. Dr. Aurel Chiriac (critic şi istoric de artă manager general al Complexului Muzeal “Ţării Crişurilor”) iar din Consiliul de conducere fac parte artiştii plastici profesionişti: Cornel Abrudan, Lect.univ. drd. Constantin Costea, prof. Dorin Damaschin (Liceul de Artă Oradea), Lect.univ. Dr. Teofil Ştiop, şi Lect.univ. Dr. Marius Vesa; Comisia de Cenzori este formată din artiştii plastici profesionişti: prof. Iulian Anghel (Liceul de Artă Oradea) şi muzeograf-restaurator Florian Heredea (Muzeul ”Ţării Crişurilor”).
Dintre cele mai cunoscute manifestări expoziţionale organizate de Filiala Oradea a U.A.P. amintim Salonul de Artă Contemporană Oradea-Debrecen (urmaşul Salonului de Toamnă şi a Salonului Municipal), organizat în parteneriat cu Muzeul “Ţării Crişurilor”, precum şi Târgul de Artă organizat de Filiala U.A.P. Oradea, în fiecare an în lunile decembrie şi martie la Galeria de Arte Vizuale. Totodată timp de jumătate de an la Galerie se oragnizează expoziţii personale, de grup, internaţionale, retrospective sau comemorative.
Interfaţa acestor activităţi este reprezentată de către Galeria de Arte Vizuale (str. Republicii, nr. 15) pe care Filiala U.A.P. Oradea o deţine în chirie de la Primăria Municipiului Oradea împreună cu Ordinul Arhitecţilor din România, Filiala Bihor. Parterul galeriei este destinat expoziţiilor temporare organizate de către U.A.P. Filiala Oradea în baza programării anuale convenite împreună cu partenrul de sală, Ordinul Arhitecţilor din România, Filiala Bihor.
La etajul Galeriei se află un spaţiu expoziţional permanent, rolul acestuia fiind valorificarea dreptului de autor al artiştilor plastici membrii ai Filialei, al membrilor de Fond Plastic şi ale colaboratorilor, membrii ai filialelor din ţară, aceasta fiind unica modalitate de autofinanţare a Filialei. Aici publicul orădean cât şi turiştii pot admira pictură de şevalet (tablouri realizate în tehnica ulei pe pânză sau carton, acryl), sculptură mică (lemn, piatră sau bronz), grafică (acuarele, gravuri, desne în cărbune etc.), ceramică mică, tapiserie, icoane, cruci etc.
Galeria de Arte Vizuale din Oradea (str. Republicii, nr.15) este deschisă zilnic între orele 10-18, iar sâmbăta şi duminica închis. Accesul publicului vizitator este gratuit.
 
Administrator UAP
Filiala Oradea
Radu Tîrnovean
Tel: 0740207737

Galerist
Ovidiu Gui
Tel: 074910138