Friday, October 1, 2010

Index: Spătar Anca

Anca Spătar
Anca Spătar (n. 1970 Cluj-Napoca) Lector universitar, la Facultatea de Arte a Universităţii din Oradea; predă Teoria muzicii. Este absolventă a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală, specializarea Pedagogie muzicală şi Profesor de pian (1996) şi absolventă a ciclului de Studii aprofundate specializarea Interdisciplinaritate în cercetarea muzicologică, Facultatea Teoretică a Academiei de Muzică “Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca (1998). În anul 2007 obţine titlul de doctor în muzică în urma susţinerii tezei Muzicoterapia – Istoric, actualitate, perspective – Conducător ştiinţific Prof.univ. Dr. Eduard Terényi de la Academia de Muzică “Gh. Gima” din Cluj-Napoca. A publicat două cărţi şi numeroase articole de specialitate.
*
Anca Spătar (b. 1970 Cluj-Napoca) Senior Lecturer at the University of Oradea, Arts Faculty; she teaches Music Theory. She graduated at Music Academy “Gh. Dima”, Composition, Musicology and Musical Pedagogy Faculty from Cluj-Napoca in 1996 and also the Thorough Studies Cycle “Interdisciplinarity in Musicological Research” at the same academy in 1998. She obtained the doctor degree in 2007 with the thesis Music Therapy – History, Present and Perspectives under Prof.univ. Dr. Eduard Terényi’s supervision. She published two books and many speciality articles.