Friday, October 1, 2010

Index: Societatea Română Mozart

Societatea Română Mozart (1991, Cluj-Napoca, România) SRM a luat fiinţă în anul 1991 din iniţiativa muzicologului Francisc László. Este o societate nonprofit afiliată la Fundaţia Internaţională Mozarteum de la Salzburg şi are ca scop statutar cultivarea operei şi memoriei lui Mozart în România. Principala activitate prin care SRM realizează acest deziderat este organizarea, în fiecare an, a unui festival muzical internaţional, care se desfăşoară la Cluj-Napoca în preajma datei morţii marelui compozitor (5 decembrie 1791). Festivalul este organizat în parteneriat cu Filarmonica „Transilvania” şi Academia de Muzică „Gheorghe Dima”.
Festivalul a fost mereu în atenţia unor reprezentanţe diplomatice de la Bucureşti, în mod special a Ambasadei Austriei, sub al cărei patronaj s-au desfăşurat ultimele ediţii, dar şi a ambasadelor Olandei, Cehiei, Suediei, aceasta fiind o dovadă în plus a importanţei festivalului, nu numai în plan cultural, ci şi în cel al relaţiilor internaţionale pe care le favorizează. Ca o recunoaştere a acestui fapt, la 13 decembrie 2002, Excelenţa Sa Dr. Christian Zeileissen, ambasadorul Republicii Austria la Bucureşti, i-a înmânat profesorului Francisc László, fondatorul SRM, Crucea de Onoare pentru Artă şi Ştiinţă, înaltă distincţie acordată de preşedintele federal al Austriei.
În 2006, Anul Internaţional Mozart, festivalul clujean a însemnat o conectare la evenimentele culturale importante ale Europei, o benefică formă de integrare culturală.
Programele festivalului clujean cuprind concerte simfonice, concerte camerale, concursuri de interpretare, concursuri de muzicologie, simpozioane, conferinţe, cursuri de măiestrie, lansări de disc şi de carte.
În ediţiile desfăşurate până acum, în care s-au interpretat peste 180 de lucrări mozartiene, aproximativ o treime din creaţia compozitorului, unele dintre acestea în primă audiţie în România. Festivalul s-a bucurat de prezenţa unor artişti de primă mărime, nume importante ale scenelor de concert din Europa şi SUA, printre care Robert D. Levin, Malcolm Bilson (SUA), Jaap Schröder (Olanda), Tamás Vásáry, György Vashegyi (Ungaria), Sheila Arnold, Dirk Schultheis, Münchner Klaviertrio, Ferenc Gábor (Germania), Cordelia Höfer, cvartetul Schubert (Austria), Mika Eichenholz, Cvartetul Lysell (Suedia). Alături de ei au apărut artişti români de prestigiu, ca dirijorii Horia Andreescu, Emil Simon, soliştii Dana Borşan, Viniciu Moroianu, Gabriel Croitoru, cvartetele Voces, Transilvan şi Ad Libitum, Romanian Piano Trio.
Tinerii laureaţi ai concursului de interpretare care se desfăşoară în cadrul festivalului, au început să se afirme pe scene din ţară şi din străinătate, fiind la rândul lor invitaţi ai festivalului – cântăreţii Marius Budoiu, Iulia Merca, Cozmin Sime, cvartetul Arcadia.

*

The romanian Mozart Society (1991, Cluj-Napoca, Romania) was founded at the initiative of musicologist Francisc László. It represents a non-profit organization affiliated to the Mozarteum International Foundation in Salzburg and its statutory purpose is to cultivate the work and memory of Mozart in Romania. The main activity helping to reach this goal is the yearly organization of an international music festival which takes place in Cluj – Napoca, around the death of the great composer (December 5, 1791). The festival is organized in co-operation with „Transilvania” State Philharmonic and „Gheorghe Dima” Music Academy. The festival has always been in the attention of the diplomatic representative bodies in Bucharest, especially of the Austrian Embassy, under whose patronage the last editions took place, and also of the Dutch, Czech and Swedish Embassies, thus proving the importance of the festival, not only on a cultural level, but also on the international relations one, which the festival favors. As a recognition of this fact, on December 13,2002, His Excellency Dr. Christian Zeileissen, Ambassador of the Austrian Republic in Bucharest, gave professor Francisc László, founder of RMS, the Cross of Honor for Art and Science, a very high distinction granted by the Federal President of Austria.
In 2006, the International Mozart Year, the Cluj festival represented a connection to the important cultural events of Europe, a beneficial form of cultural integration.
The programs of the Cluj festival gather symphonic and chamber music concerts, competitions of musical interpretation and musicology, symposia, conferences, Masterclasses, CD and book launches.
Until now, in the festival’s editions, over 180 Mozart works were performed, meaning approximately one third of the composer`s body of work, some of them in first audition in Romania. The festival was honored with the presence of internationally acclaimed artists, important names of the concert stages in Europe and USA, among whom Robert D. Levin, Malcolm Bilson (USA), Jaap Schröder (The Netherlands), Tamás Vásáry, György Vashegyi (Hungary), Sheila Arnold, Dirk Schultheis, Münchner Klaviertrio, Ferenc Gábor (Germany), Cordelia Höfer, Schubert Quartett (Austria), Mika Eichenholz, Cvartetul Lysell (Sweden).  Next to them, prestigious Romanian artists like Horia Andreescu, Emil Simon, soloists Dana Borşan, Viniciu Moroianu, Gabriel Croitoru, Voces, Transilvan and Ad Libitum quartets, as well as Romanian Piano Trio performed.
The young prize winners of the interpretation competition, taking place within the festival framework, started increasing their fame in Romania or abroad, being on their turn invited as guests of the festival – singers Marius Budoiu, Iulia Merca, Cozmin Sime and the Arcadia Quartet.

*

Contact:
Societatea Română Mozart / The romanian Mozart Society

c/o Adriana Bera
Prof.univ. Dr. Academia de Muzică ”Gheorghe Dima” Cluj-Napoca
 
Secretar / Assistant
Alexandra Făgărăşan

e-mail 1: adriana.bera@yahoo.com / Adriana Bera
e-mail 2: alexandra_fagarasan@yahoo.com / Alexandra Făgărășan
mobil: +40 740 294660
tel: +40 264 547122
Adresa / Adress: Aleea Băiţa 5/4, RO–400427 Cluj