Friday, October 1, 2010

Index: Roman Delia

Almanah Euterpe
Delia Roman Lecturer at the Faculty of Arts, University of Oradea; piano player, teacher, accompaning teacher for singing, lied-oratorium, percussion, violin, double bass, clarinet and flute class. Curently she teaches Accompaniament. She graduated the „Gheorghe Dima” Music Academy in Cluj-Napoca (1977). In 2006 presented at George Enescu University of Art in Iaşi the thesis entitled Technique and expression in writing and interpreting Sigismund Toduţă’s lieds (scientific coordinatior Professor phd. Mihail Cozmei) obtainig the music doctor degree. Studies and publications about music: 2 volumes as first author (The expressive universe of romanian lied reflected in the interpretation of S.Toduţă’s creation and Elements of language and the interpretation stylistics of S. Toduţă’s lieds), articles in speciality papers, CD-s, numerous national and abroad recitals. She is the first world player of S.Toduţă’s Lieds Integral.

*

Delia Roman. Lector universitar la Facultatea de Arte a Universităţii din Oradea, pianist, profesor de pian, profesor acompaniator la clasa de canto clasic şi lied - oratoriu, percuţie, vioară, contrabas, clarinet, flaut. Actualmente predă disciplina Acompaniament. Este absolventă a Academiei de muzică Gh. Dima din Cluj-Napoca (1995). În anul 2006 susţine la Universitatea de Arte G. Enescu din Iaşi teza de doctorat cu titlul Tehnică şi expresie în scriitura şi interpretarea liedurilor lui Sigismund Toduţă al cărei coordonator este Prof.univ.dr. Mihail Cozmei şi obţine titlul de doctor în muzică. Studii şi publicaţii în domeniul muzical: 2 volume de unic autor (Universul expresiv al liedului românesc reflectat în interpretarea creaţiei lui S. Toduţă şi Elemente de limbaj şi stilistica interpretării liedurilor lui S. Toduţă), articole apărute în reviste de specialitate, CD-uri, numeroase recitaluri în țară și străinătate. Este interpreta în primă audiţie mondială a Integralei Liedurilor lui S.Toduţă

*
Contact:
Delia Roman
Lect.univ. Dr.
Universitatea din Oradea, Facultatea de Arte