Friday, October 1, 2010

Index: Mercean - Târc Mirela


Mirela Mercean - Ţârc
Mirela Mercean – Ţârc (n. 1968 Bucureşti) muzicolog, doctor în Muzică – Stilistică muzicală (2007), conferenţiar la Facultatea de Muzică a Universităţii din Oradea unde predă Forme, Stilistică, Estetica interpretării muzicii camerale, Analiză interpretativă comparată, Fenomenologie muzicală. Publică cronici, inteviuri, recenzii, articole, studii de muzicologie în cotidianul Adevărul de Cluj, revistele Filarmonia, Intermezzo, Tribuna, Oraşul, Studia Musica, Lucrări de muzicologie, Actualitatea muzicală, Muzica, Euterpe Almanah,Tehnologii Informatice şi de Comunicaţie în Domeniul Muzical, (TIC) în diverse volume colective de studii şi conferinţe de muzicologie. A coordonat sesiuni de comunicări ştiinţifice, simpozioane, a editat şi recenzat volume de studii şi conferinţe de muzicologie. Cărţi publicate: Articularea formei în creaţia compozitorilor clujeni, 2007; Cristalizarea formei de sonată în secolul al XVIII-lea, 2007; Curs practic de analiză a formei muzicale, 2008.
*
Mirela Mercean-Ţârc (b. 1968 Bucharest) is a musicologist and Ph D to the Music Faculty of University Oradea, were she teaches analysis and musical forms, stylistics, estetics of the performance, musical phenomenology, comparative analysis.  She published two musicological books: “The articulation of form in the symphonies of the transylvanian composers during the XX th Century” and “The Crystallisation of the sonata form in the klavier music of the XVIII th Century” (Oradea, 2007), a “Practical Course of forms analysis” (Oradea 2008) articles, music chronicles, reviews, interviews, musicological studies in magazines like: Muzica, Musicology Works, Intermezzo, Oraşul, Filarmonia, Tribuna, Adevărul, Actualitatea muzicală, Studia Musica, Euterpe Almanah, I.C.T in Musical Field. She participated, coordonates and edited many national and international conferences.
*
Contact:
Mirela Mercean-Ţârc
Conf.univ. Dr.
Universitatea din Oradea - Facultatea de Arte
tel:  004 0741 083736