Friday, October 1, 2010

Index: Marcu Agneta

Agneta Marcu
Agneta Marcu
Agneta Marcu (b. 1952, Huedin, Roumania) University Professor Doctor – subjects taught: Cello, Chamber Music, Didactics stringed instruments, Teaching domain, artistic Management, artistic practice and teaching Practice at the Faculty of Art, University of Oradea. Bachelor’s degree in music, specialization – Cello, issued by “Gh. Dima” Music Conservatory, Cluj-Napoca, Faculty of Musical Instruments and Singing, 1976. Master degree in Educational Management, class of 2003. Doctor of Music since 2004, specialization Interpretation Stylistics, at “Gh. Dima” Academy of Music in Cluj-Napoca; scientific coordinator: Prof. PhD Eduard Terényi. Master degree in Education Sciences, specialization Teachers’ Training, class of 2006. Corresponding member of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, November 3, 2007. I carry out a specific activity in which teamwork is essential: in artistic musical education, coordinating chamber and instrumental ensembles. As the Head of the Department for years and the Dean of the Art Faculty, I coordinate other people’s activity at their work place. The students and pupils I mentored took part in numerous festivals and competitions (in Oradea and other cities in Romania) with very good results over these 30 years of teaching activity. Sole author of 7 books, 19 papers published in international volumes, participant in 18 scientific sessions, 56 papers published in national reviews and volumes, over 1000 concerts as a soloist or as a member of Varadinum Quartet, winner of many national and international contests, director of two national projects and participant in six national and international projects.
*
Agneta Marcu (n. 1952, Huedin, România) Profesor universitar doctor - disciplinele predate: violoncel, muzică de cameră, didactica specialităţii instrumentelor cu corzi, didactica domeniului, management artistic, practică artistică şi practica pedagogică la Facultatea de Arte, Universitatea din Oradea, gradul de licență în muzică, specializarea - violoncel, emis de Conservatorul de Muzică "Gh. Dima", Cluj - Napoca, Facultatea de Instrumente și canto, 1976, Master în Management Educațional, 2003 Doctor în muzică din 2004 specializarea Stilistica interpretării, la Academia de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj–Napoca (conducător ştiinţific Prof.univ. Dr. Eduard Terényi); Masterat în Ştiinţe ale educaţiei, specializarea Formarea profesorilor promoţia 2006. Membru corespondent al Academiei Maghiare de Științe, Budapesta, 03 noiembrie 2007. Decanul Facultății de Arte, coordonez activitatea altor persoane la locul de muncă. Desfăşor o activitate specifică în care munca de echipă este esenţială: în învăţământul muzical artistic coordonând formaţii camerale şi instrumentale. Elevii şi studenţii pregătiţi de mine au participat la numeroase festivaluri, concursuri (în Oradea şi în alte oraşe din ţară) pe parcursul acestor 30 de ani de activitate didactică, obţinând rezultate foarte bune. Autor unic de 7 carti, 19 articole publicate în volume internaționale, participant la 18 de sesiuni științifice, 56 de articole publicate în reviste naționale și volume, peste 1000 de concerte ca solist sau ca membru al Cvartetului Varadinum, câștigător a numeroase concursuri naționale și internaționale, director de două proiecte naționale și participant la șase proiecte naționale și internaționale.
*
 
Contact:
Agneta Marcu
Prof.univ. Dr.
Universitatea din Oradea - Facultatea de Arte
mobil: 004 0724 236123
tel (office): 004 0259 408281
tel: 004 0259 475188