Friday, October 1, 2010

Index: Filarmonica de Stat Oradea

Filarmonica de Stat Oradea (1923, Oradea, România) este o instituție publică de concerte și spectacole, având o activitate corelată în scopul realizării următoarelor obiective majore:  promovarea artei muzicale românești și universale în țară și străinătate, stimularea creației artistice, asigurarea circulației valorilor artistice pe plan local, național și international, promovarea și încurajarea talentelor nou afirmate, formarea gustului muzical al tinerei generații. Ea este continuatoarea tradițiilor concertistice locale, consacrate odată cu înființarea Societății Filarmonice la data de 23 decembrie 1923, devenită instituție de stat în anul 1949. Realizarea obiectivelor mai sus enunțate este asigurată prin organizarea de activități concertistice de muzică cultă, cuprinzând aria repertorială simfonică, vocal-simfonică și camerală. Astfel, sunt organizate stagiuni permaente a câte 40 de concerte simfonice sau vocal-simfonice, concerte camerale, concerte corale ”a cappella”, recitaluri instrumentale, concerte educative și altele. Artiștii filarmonicii sunt organizați în două secții: Orchestra Simfonică și Corul Filarmonicii.
*
Oradea State Philharmonic (1923, Oradea, Roumania) is a public institution of concerts and performances, having a correlate activity in the purpose of fulfill the following major objectives: promoting the romanian and universal musical art in the country and internationally, stimulating the art creation, ensuring the value circulation on local, national and international level, forming the muzical teist of the young generation. It is continuing the local concertistic traditions, consecrated with the founding of the Philharmonic Society, on 23-th of December 1923, becomed state institution in 1949. The accomplishment of the objectives is ensured by organising concertistic activities, including symphonic, vocal-symphonic and chamber music repertoire. In this way are organized permanent stages with 40 symphonic concerts or vocal-symphonic, chamber music, choral concerts ”a cappella”, instrumental recitals, educative concerts and so on. The artists of the philharmonic are organised in two sections: the Symphonic orchestra and the Choir of the philharmonic.
*
Contact:
Filarmonica de Stat Oradea
e-mail 2: v_foica_fso@yahoo.com - Vasile Foica, director artistic / artistic director
e-mail 3: filarmonica.oradea@gmail.com - Kozma Márta, secretar muzical / musical secretary
tel: +40 259 430853
fax: +40 259 431740