Friday, October 1, 2010

Index: Brazdă Mihaela

Mihaela Brazdă
Mihaela Brazdă (n. 1958, Oradea) Lector universitar, la Facultatea de Muzică a Universităţii din Oradea; predă Esteticǎ muzicalǎ şi Pian general. Este absolventă a Conservatorului „Gheorghe Dima”, Facultatea de Muzicǎ, Compoziție muzicalǎ, Muzicologie din Cluj-Napoca (1984). În anul 2006 susţine teza de doctorat cu titlul Receptarea muzicii în transmiterea ei contemporanǎ, coordonator fiind Prof. univ. dr. Ştefan Angi, şi obţine titlul de doctor în muzică. Numeroase participǎri la sesiuni de comunicǎri științifice, naționale și internaționale. Publicaţii în domeniul muzical.
*
Mihaela Brazdă (n. 1958, Oradea) Lecturer at the Faculty of Music, University of Oradea; is teaching Musical Aesthetics and General piano. She graduated the Music Faculty, Musical composition, Musicology of „Gheorghe Dima” – Cluj-Napoca (1984). In 2006 presented at Cluj the entitled Musical reception in its contemporary transmission thesis, with scientific coordinator: Professor dr. Ştefan Angi, obtainig the music doctor degree. Numerous attendances at national and international scientific comunications. Publications in the musical domain.
*
Contact:
Mihaela Brazdă
Lect.univ. Dr.
Universitatea din Oradea - Facultatea de Arte
http://almanah-euterpe.blogspot.ro/2010/10/index-braza-mihaela.html  
e-mail:  mihaela_brazda@yahoo.com     
tel: 004 0723 000410;  004 0359 801813