Friday, October 1, 2010

Index: Boros-Konrád Elisabeta

Elisabeta Boros-Konrád (n. ) Conferențiar universitar la Facultatea de Muzică a Universităţii Creştine Partium din Oradea; predă Forme şi analize muzicale, Genuri muzicale utilizate în educaţia muzicală, Canto clasic şi Canto coral, iar la Facultatea de Teologie Didactică Reformată predă Muzică religioasă şi Istoria muzicii religioase. Este absolventă a Facultăţii Pedagogie, Compoziţie muzicală, Muzicologie a Conservatorului de Muzică  „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca (1977). În anul 2008, la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, susţine teza de doctorat cu titlul Creaţia vocală a compozitorilor maghiari din România, coordonator Prof.univ. dr. Nicolae Brânduş, şi obţine titlul de doctor în muzică. Studii şi publicaţii în domeniul muzical: 4 volume unic autor, 8 articole apărute în reviste de specialitate sau antologii, CD-uri editate în țară și străinătate, numeroase recitaluri în țară și străinătate, peste 20 de roluri de operă şi 25 de solo-uri din lucrări vocal-simfonice.
*
Elisabeta Boros-Konrád (n. ) Lecturer at the Faculty of Music, Partium Christian University of Oradea; is teaching Analysis and musical forms, Musical Genres, Singing classical, Choral Singing, Spiritual Song. She graduated Theoretical Faculty of The „Gheorghe Dima” Music Conservatory – Cluj (1977). In 2008 presented at UNM Bucharest the PHD thesis entitled The vocal creation of Hungarian composers from Romania, with scientific coordinator: Professor dr. Nicolae Brânduş, obtainig the music doctor degree. 4 individual volumes, 8 studies and publications about music, CD-s, numerous stage appearances as opera singer with over 20 characters and 25 vocal-symphonic solos.